Bemiddeling/mediation

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De onderstaande informatie wordt verstrekt krachtens artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.

Om een uitvoerbare titel te verkrijgen van een schriftelijke overeenkomst die via een bemiddelingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen de partijen bij deze procedure zich wenden tot een notaris (Notar). Zij kunnen de overeenkomst rechtstreeks voor de notaris sluiten of een bestaande schriftelijke overeenkomst authenticiteit laten verlenen door deze formeel te laten bekrachtigen door de notaris overeenkomstig § 54 van de wet betreffende het notariaat (Notariatsordnung). De partijen kunnen ook voor een districtsrechtbank (Bezirksgericht) een schikking treffen over de inhoud van een schriftelijke overeenkomst die werd gesloten tijdens een bemiddelingsprocedure in een burgerlijke zaak.

Laatste update: 10/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.