Bemiddeling/mediation

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Richtlijn 2008/52/EG betreffende bemiddeling/mediation is in Ests recht omgezet door de bemiddelingswet.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Een verzoek om een uit bemiddeling voortvloeiende schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar te maken, wordt ingediend bij de districtsrechtbank (maakohus) die territoriaal bevoegd is op de plaats waar de bemiddeling heeft plaatsgevonden. De contactgegevens van de districtsrechtbanken vindt u op de website van de Estse rechtspraak. U moet aan de overheid een bijdrage van 50 euro betalen.

Een overeenkomst die voortvloeit uit een bemiddelingsprocedure onder leiding van een beëdigde advocaat of een notaris (artikel 2, leden 2 en 3) van de bemiddelingswet) kan ook door een notaris worden geauthenticeerd. U kunt de contactgegevens van notarissen vinden door de link "Een notaris vinden" aan te klikken. U moet aan de notaris een bijdrage van 51,13 euro betalen.

De uitvoerbaarheid van overeenkomsten wordt geregeld in artikel 14 van de bemiddelingswet. Het proces om overeenkomsten door een rechtbank uitvoerbaar te laten verklaren, is geregeld in de artikelen 6271 en 6272 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Een notaris authenticeert een overeenkomst volgens de procedure van de wet op het notariaat en verplicht de schuldenaar om in te stemmen met onmiddellijke gedwongen tenuitvoerlegging.

Laatste update: 29/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.