Bemiddeling/mediation

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Bevoegde rechterlijke instantie

De in dit hoofdstuk bedoelde schikking kan uitvoerbaar worden gemaakt in de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar een partij bij de schikking haar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. Als geen van de partijen haar woonplaats of vaste verbijfplaats in Finland heeft, is de districtsrechtbank van Helsinki bevoegd. Informatie over de bevoegde districtsrechtbanken is elektronisch beschikbaar op http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, een door het ministerie van Justitie beheerde website.

Laatste update: 14/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.