Bemiddeling/mediation

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De rechterlijke instanties die bevoegd zijn om een via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomst uitvoerbaar te verklaren, zijn die welke ratione materiae bevoegd zijn om kennis te nemen van het betrokken geschil.

In hun hoedanigheid van bemiddelaar/mediator kunnen notarissen via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomsten uitvoerbaar verklaren wanneer zij de voor hen verleden akte hebben ontvangen en daarop de formule van tenuitvoerlegging hebben aangebracht.

Laatste update: 24/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.