Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Bemiddeling/mediation

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Verzoeken om de inhoud van een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer te leggen, moeten worden ingediend bij de Registrar of the Supreme Court. Het adres daarvan is:

Supreme Court of Gibraltar
277 Martin Street
Gibraltar
Telefoon: + 350 2007 8808
Telefoon: + 350 2007 7118

Laatste update: 20/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.