Bemiddeling/mediation

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Partijen kunnen de inhoud van hun uit mediation/bemiddeling voortvloeiende overeenkomst uitvoerbaar maken. Zij kunnen de rechter of een notaris (közjegyző) verzoeken om de overeenkomst respectievelijk door een uitspraak te bekrachtigen of in een authentieke akte op te nemen (közokirat), die vervolgens uitvoerbaar is.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.