Bemiddeling/mediation

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Ierland

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

1. Wanneer een rechterlijke instantie waarbij een vordering aanhangig is, de partijen verzoekt om gebruik te maken van mediation/bemiddeling en daaruit een overeenkomst voortvloeit, is die rechterlijke instantie bevoegd voor het verzoek om uitvoerbaarverklaring van die overeenkomst.

2. In alle andere gevallen is de Master of the High Court de voor verzoeken om uitvoerbaarverklaring bevoegde instantie.

Laatste update: 17/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.