Bemiddeling/mediation

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wat specifiek de op grond van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 te verstrekken informatie betreft, zij erop gewezen dat overeenkomstig artikel 12, eerste alinea, van Wetsbesluit nr. 28/2010, bij in artikel 2 van de richtlijn bedoelde grensoverschrijdende geschillen, de schriftelijke overeenkomst wordt goedgekeurd door de voorzitter van de rechtbank van het rechtsgebied waar deze ten uitvoer moet worden gelegd.

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.