Bemiddeling/mediation

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wat de uitvoering van dit artikel betreft, delen de Letse autoriteiten hierbij mee dat in de Republiek Letland de (stedelijke) districtsrechtbanken bevoegd zijn voor het in ontvangst nemen van verzoeken om via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomsten uitvoerbaar te verklaren. Tegelijkertijd delen de Letse autoriteiten mee dat via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomsten in Letland alleen uitvoerbaar kunnen worden verklaard voor zover daarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken of, voor procedures die zijn ingesteld vóór 10 januari 2015, in Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Laatste update: 06/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.