Bemiddeling/mediation

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Het in artikel 6 van Richtlijn 2008/52/EG bedoelde verzoek wordt ingediend bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied waar de persoon waartegen de tenuitvoerlegging van een bemiddelingsovereenkomst wordt gevraagd, zijn woonplaats, en bij gebreke daarvan, zijn verblijfplaats heeft. Als de betrokkene in Luxemburg geen woonplaats of verblijfplaats heeft, wordt het verzoek ingediend bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank van de plaats waar de bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer moet worden gelegd.

Adressen:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire,

L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Laatste update: 03/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.