Bemiddeling/mediation

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Krachtens hoofdstuk 474 van de Laws of Malta (wetten van Malta) – de Wet inzake bemiddeling/mediation – kunnen de partijen, of kan een van de partijen met uitdrukkelijke instemming van de andere partij, verzoeken dat de inhoud van een schriftelijke, uit bemiddeling/mediation voortvloeiende overeenkomst uitvoerbaar wordt verklaard met inachtneming van de bepalingen van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta – het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De inhoud van een dergelijke overeenkomst is uitvoerbaar tenzij de inhoud van de overeenkomst in kwestie in strijd is met het nationale recht. De inhoud van de overeenkomst kan door een rechtbank of een andere bevoegde instantie uitvoerbaar worden verklaard in een vonnis, beslissing of authentieke akte in overeenstemming met het recht van de lidstaat waar het verzoek is gedaan. Voor de bevoegdheid van de verschillende rechtbanken, zie hoofdstuk 12 van de Laws of Malta. De bevoegde instantie is het Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Laatste update: 25/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.