Bemiddeling/mediation

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Krachtens artikel 18313 van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de instantie die bevoegd is om een verzoek tot uitvoerbaarverklaring van een via bemiddeling/mediation bereikte schriftelijke overeenkomst in ontvangst te nemen:

- in geval van bemiddeling/mediation door een rechtbank: de rechtbank die de zaak behandelt;

- in geval van buitengerechtelijke (contractuele) bemiddeling/mediation: de rechtbank die overeenkomstig de regels inzake algemene of exclusieve bevoegdheid (d.w.z. zoals vastgelegd in de artikelen 28 tot en met 30 en de artikelen 38 tot en met 42 van het Poolse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) bevoegd zou zijn de zaak te behandelen. De rechtbank kan de rechtbank van de woonplaats van de eiser of de woonplaats van de schuldenaar zijn of, bijvoorbeeld, de rechtbank van het gebied waar het betrokken eigendom is gelegen. In betrekkingen tussen ouders en kinderen is de bevoegde rechtbank de rechtbank van de woonplaats van de schuldeiser.

Laatste update: 05/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.