Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Bemiddeling/mediation

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

De Cross-Border Mediation (Scotland) Regulations 2011 leggen Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken ten uitvoer. Op grond van deze richtlijn kunnen bemiddelingsovereenkomsten in de lidstaten uitvoerbaar worden verklaard. De Schotse Regulations zijn van toepassing op "grensoverschrijdende" geschillen (d.w.z. geschillen waarbij ten minste een van de partijen bij het geschil zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in een andere lidstaat heeft dan die van een andere partij) met betrekking tot bepaalde burgerlijke en handelszaken.

Wanneer u in Schotland de inhoud van een bemiddelingsovereenkomst ten uitvoer wil doen leggen, kan daartoe een van de twee volgende procedures worden gevolgd:

  • U kunt het Court of Session of een Sheriff Court verzoeken zijn autoriteit te verlenen aan de bemiddelingsovereenkomst. De overeenkomst wordt daardoor een rechterlijke beslissing.
  • Ook kunnen schriftelijke overeenkomsten die bewijskracht hebben, voor tenuitvoerlegging worden ingeschreven in de Books of Council and Session of in de Sheriff Court Books. Om de overeenkomst in te schrijven in de Books of Council and Session dient u een daartoe een verzoek in te dienen bij de Keeper of the Registers of Scotland. Informatie over de Books of Council and Session is hier beschikbaar. Wanneer een overeenkomst voor tenuitvoerlegging is ingeschreven, wordt het document een authentieke akte.

Overeenkomsten die door het Court zijn goedgekeurd of op een van hiervoor genoemde manieren zijn ingeschreven, kunnen in andere EU-lidstaten worden uitgevoerd.

Laatste update: 17/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.