Bemiddeling/mediation

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Bemiddeling


*verplichte invoer

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de wet inzake mediation/bemiddeling in civiele zaken en handelszaken (staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 56/2008 van 6 juni 2008) kunnen de partijen ermee instemmen dat een overeenkomst tot beslechting van een geschil de vorm aanneemt van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte, een gerechtelijke schikking of een arbitrale beslissing op basis van een schikking.

1. Het verlijden van een onmiddellijk uitvoerbare notariële akte:

Notarissen zijn belast met het verlijden van onmiddellijk uitvoerbare notariële akten (de artikelen 2 en 3 van de wet op het notariaat, staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 2/2007, derde officiële geconsolideerde versie, met latere wijzigingen in staatscourant nr. 33/2007 en nr. 45/2008).

Bijgewerkte informatie over notarissen is beschikbaar op de website van de Sloveense orde van notarissen (Notarska zbornica Slovenije).

Laatste update: 30/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.