Bemiddeling/mediation

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 10 —informatie over bevoegde rechterlijke en andere instanties

Wanneer het gaat om de tenuitvoerlegging van een na de inleiding van een geding bereikte bemiddelings-/mediationovereenkomst, is in Spanje de rechterlijke instantie bevoegd die de overeenkomst heeft goedgekeurd; bij een in het kader van een bemiddelings-/mediationprocedure gesloten overeenkomst is de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de bemiddelings-/mediationovereenkomst is ondertekend, bevoegd.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.