Mediacja

Belgia

Autor treści:
Belgia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Belgia

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

„Sądami” właściwymi do nadania, w razie potrzeby, klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji są: sędzia pokoju, sędzia (politierechter), sąd pierwszej instancji, sąd gospodarczy, trybunał ds. zatrudnienia, sąd odwoławczy, sąd ds. pracy oraz prezes sądu w postępowaniu incydentalnym.

Jedynym „innym organem”, który może, w razie potrzeby, nadać ugodzie zawartej w drodze mediacji klauzulę wykonalności jest notariusz, na podstawie art. 19 ust. 1 belgijskiej ustawy o notariacie z 16 marca 1803r.

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.