Mediacja

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Wniosek, o którym mowa w art. 6 dyrektywy 2008/52/WE, składa się do prezesa sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub, w braku miejsca zamieszkania, miejsca stałego pobytu osoby, przeciwko której dochodzi się wykonania ugody zawartej w drodze mediacji. Jeśli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca stałego pobytu w Luksemburgu, wniosek składa się do prezesa sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wykonania ugody zawartej w drodze mediacji.

Adresy:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Ostatnia aktualizacja: 03/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.