Mediacja

Malta

Autor treści:
Malta

Prawodawstwa krajowego PDF (146 Kb) mt


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 474 Zbioru praw Malty obydwie strony lub jedna z nich, za wyraźną zgodą strony przeciwnej, mogą złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności pisemnej ugodzie zawartej w wyniku mediacji na podstawie przepisów rozdziału 12 Zbioru praw Malty – kodeks organizacji i postępowania cywilnego. Treść takiej ugody będzie wykonalna, o ile w konkretnym przypadku nie jest ona sprzeczna z przepisami prawa krajowego. Klauzulę wykonalności może nadać sąd lub inny właściwy organ w orzeczeniu sądowym, decyzji lub dokumencie urzędowym, zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o jej nadanie. Właściwość poszczególnych sądów została określona w rozdziale 12 Zbioru praw Malty. Organem właściwym jest Maltański Ośrodek Mediacji, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.