Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Mediacja

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Irlandia Północna

Mediacja


*pole musi zostać wypełnione

Art. 10 – Informacje dotyczące właściwych sądów i organów

W celu wykonania w Irlandii Północnej treści ugody zawartej w drodze mediacji należy złożyć wniosek zgodnie z określonymi poniżej procedurami.

• Jeżeli nie wszczęto postępowania w sądzie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy złożyć albo do Wysokiego Trybunału, albo do każdego innego sądu (zobacz podany link).

• Jeżeli w sądzie w Irlandii Północnej toczy się obecnie postępowanie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w drodze mediacji należy złożyć do sądu, w którym dana sprawa czeka na rozpoznanie.

Wykaz sądów można znaleźć na stronie Sądów i Trybunałów

Ostatnia aktualizacja: 25/02/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.