Medierea

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autoritățile competente să soluționeze cereri depuse în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) din directivă sunt instanțele districtuale (de raion).

În temeiul articolului 18 alineatul (1) din Legea privind medierea, intitulat „Forța executorie a acordurilor”, un acord la care s-a ajuns în urma medierii are aceeași valoare ca o tranzacție judiciară și este supus aprobării de către instanțele districtuale.

În temeiul articolului 18 alineatul (2) din Legea privind medierea, instanța aprobă acordul, după ce acesta a fost confirmat de către părți, cu condiția să nu fie în contradicție cu legea sau cu ordinea publică.

Ultima actualizare: 26/09/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.