Medierea

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Directiva 2008/52/EC privind medierea a fost transpusă în dreptul eston prin Legea privind concilierea.


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Cererea prin care se solicită ca un acord scris obținut în urma medierii să fie declarat executoriu trebuie depusă la instanța regională (maakohus) în a cărei rază teritorială s-a încheiat medierea. Puteți găsi datele de contact ale instanțelor regionale pe site-ul web dedicat instanțelor judecătorești. Taxa aferentă este de 50€.

Acordurile încheiate în cadrul unei proceduri de conciliere conduse de un avocat sau de un notar se pot autentifica, de asemenea, la notar [articolul 2 alineatele (2) și (3) din Legea privind concilierea]. Puteți găsi datele de contact ale notarilor accesând linkul Găsiți un notar. Taxa aferentă este de 51,13 €.

Forța executorie a acordurilor este reglementată la articolul 14 din Legea privind concilierea. Procedura prin care se conferă forță executorie acordurilor este reglementată la articolele 6271 și 6272 din Codul de procedură civilă. Notarul va autentifica acordul în conformitate cu procedura prevăzută în Legea privind legalizarea actelor juridice și îl va obliga pe debitor să consimtă imediat la executarea obligatorie.

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.