Medierea

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Instanţa competentă

Acordul la care se face referire în acest capitol poate dobândi caracter executoriu la instanţa districtuală în circumscripţia căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa permanentă una dintre părţi. În cazul în care niciuna dintre părţi nu are domiciliul sau reşedinţa permanentă în Finlanda, instanţa competentă este instanţa districtuală din Helsinki. Informaţii despre instanţele districtuale competente sunt disponibile în format electronic pe site-ul http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html, administrat de către Ministerul Justiţiei.

Ultima actualizare: 14/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.