NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Swipe to change

  Medierea

  Germania

  Conținut furnizat de
  Germania

  GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

  Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

  Germania

  Mediere


  *mențiuni obligatorii

  Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

  Competența în materie de primire a cererilor pentru declararea caracterului executoriu depinde de natura acordului de mediere. În ceea ce privește caracterul executoriu al acordului de mediere, se aplică normele generale.

  Prin urmare, acordurile de mediere nu pot fi executate în Germania decât sub formă de tranzacții judiciare aprobate sau încheiate (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche) [articolul 794 alineatul (1) punctul 1 din Codul de procedură civilă (ZPO); articolul 86 alineatul (1) punctul (2) și articolul 156 alineatul (2) din Legea privind procedura în materie de dreptul familiei și în materia procedurilor necontencioase (FamFG); articolul 86 alineatul (1) punctul (3) și articolul 36 din FamFG, articolul 794 alineatul (1) punctul (5), articolul 797 din ZPO, articolul 86 alineatul (1) punctul (3) din FamFG, articolul 794 alineatul (1) punctul (5) din ZPO], de titluri executorii ale Oficiului german de asistență social a tinerilor (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt) privind întreținerea [articolul 59 alineatul (1) punctele (3) și (4) și articolul 60 Cartea VIII – „Asistență pentru copii și tineri” din Codul social (SGB VIII)], de tranzacții extrajudiciare declarate executorii (für vollstreckbar erklärte Anwaltsvergleiche ) [articolul 794 alineatul (1) punctul (4b), articolele 796a și 796b din ZPO) sau de tranzacții executorii emanând de la comisiile de arbitraj autorizate (vollstreckbare Vergleiche vor anerkannten Gütestellen ) [articolul 794 alineatul (1) punctul (1), articolul 797 din ZPO]. Notarii sau instanțele judecătorești sunt competente în temeiul normelor generale și/sau instanța districtuală de la sediul organului de arbitraj.

  În cazul în care acordul de mediere nu are forță executorie din cauza unui viciu de formă, caracterul executoriu al conținutului său trebuie să fie susținut în fața instanței competente în conformitate cu normele generale, ulterior titlul putând fi executat.

  Ultima actualizare: 23/12/2022

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.