Medierea

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Părţile pot conferi caracter executoriu conţinutului acordului lor rezultat în urma medierii. Aceştia pot solicita unei instanţe sau unui notar (közjegyző) să valideze acordul prin intermediul unei hotărâri sau să îl includă într-un act autentic (közokirat), căruia i se poate conferi caracter executoriu ulterior.

Ultima actualizare: 27/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.