Medierea

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Dreptul intern PDF (476 Kb) it


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Având în vedere, în mod special, informaţiile solicitate în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alineatul (3) din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008, se precizează că, în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Decretul-lege nr. 28/2010, în ceea ce priveşte litigiile transfrontaliere prevăzute la articolul 2 din directiva sus-menţionată, acordul scris este aprobat de către preşedintele instanţei judecătoreşti din raza teritorială în care acest acord trebuie executat.

Ultima actualizare: 08/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.