Medierea

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Cererea făcută în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2008/52/CE se adresează preşedintelui instanţei districtuale (Tribunal d'arrondissement) în a cărei jurisdicţie persoana împotriva căreia se cere executarea acordului de mediere îşi are domiciliul sau, în lipsa domiciliului, reşedinţa. În cazul în care persoana nu are domiciliul sau reşedinţa în Luxemburg, cererea se adresează preşedintelui instanţei districtuale (tribunal d'arrondissement) de la locul în care trebuie executat acordul de mediere.

Adrese:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Ultima actualizare: 03/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.