Medierea

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Dreptul intern PDF (146 Kb) mt


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Malta

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

În conformitate cu capitolul 474 (Legea privind medierea) din Codul legislativ maltez, părțile, sau una dintre acestea, cu consimțământul expres al celeilalte părți, poate solicita ca acordul scris care rezultă în urma medierii să dobândească forță executorie în conformitate cu prevederile capitolului 12 din Codul legislativ maltez – Codul de organizare și procedură civilă. Conținutul unui astfel de acord va avea forță executorie dacă, în cazul în speță, nu contravine dreptului național. O instanță sau o altă autoritate competentă poate să confere forță executorie conținutului acordului printr-o hotărâre sau o decizie sau printr-un instrument autentic în conformitate cu legislația statului membru în care este formulată cererea. În ceea ce privește competența diferitelor instanțe, consultați capitolul 12 din Codul legislativ maltez. Autoritatea competentă este Centrul de Mediere din Malta (Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta), Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

Ultima actualizare: 03/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.