Medierea

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: franceză.

În conformitate cu articolul 18313 din Codul de procedură civilă, organul competent să primească cererile de încuviințare a executării unui acord scris rezultat în urma medierii este:

- în cazul medierii judiciare: instanța sesizată;

- în cazul medierii extrajudiciare (convenționale): instanța care ar fi avut competența generală sau exclusivă pentru a soluționa cauza, astfel cum se prevede la articolele 28-30 și 38-42 din Codul de procedură civilă. Aceasta este instanța de la locul de reședință sau sediul debitorului sau, de exemplu, de la locul unde este situat bunul. Pentru raporturile dintre părinți și copii - instanța de la locul de reședință al creditorului.

Ultima actualizare: 13/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.