Medierea

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Instanța competentă în sensul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind medierea este instanța care are competență pe fond, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 29/2013 privind principiile generale aplicabile medierii în Portugalia și cu cadrul juridic privind medierea civilă și comercială, mediatorii și medierea.

Articolele 64 și 65 din Codul de procedură civilă cuprind norme de competență materială. Articolul 64 prevede că instanțele judecătorești sunt competente în cazurile neatribuite unor alte tipuri de organisme și articolul 65 prevede că legile privind organizarea judiciară stabilesc cazurile care, din punct de vedere material, se încadrează în sfera de competență a instanțelor judecătorești și a secțiilor specializate.

Cadrul juridic privind organizarea judiciară este format din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013, cu modificările ulterioare, și Decretul-lege nr. 49/2014 din 27 martie 2014, cu modificările ulterioare.

Ultima actualizare: 05/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.