În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Medierea

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Regulamentele din 2011 privind medierea în litigiile transfrontaliere transpun în dreptul Scoției Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială. În conformitate cu această directivă, acordurile încheiate în urma medierii în statele membre vor avea caracter executoriu. Regulamentele scoțiene se aplică litigiilor „transfrontaliere” (adică litigiilor în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru decât cel al celeilalte părți), în anumite materii civile și comerciale.

Dacă doriți să conferiți forță executorie în Scoția conținutului unui acord de mediere ar trebui să urmați una dintre următoarele proceduri:

• fie sesizați Court of Session sau Sheriff Court pentru a valida acordul rezultat în urma medierii, conferindu-i acestuia efectele unei hotărâri judecătorești,

• fie, acordurile scrise – care dovedesc înțelegerea la care s-a ajuns - pot fi înregistrate în Books of Council and Session sau în Sheriff Court Books (registre publice). Dacă doriți să înregistrați acordului în Books of Council and Session, trebuie să introduceți o cerere în acest sens la grefierului registrelor din Scoția (Keeper of the Registers of Scotland). Pentru mai multe informații privind Books of Council and Session, faceți clic aici. În cazul în care un acord este înregistrat pentru a fi executat, acesta devine un act autentic.

Acordurile care au fost aprobate de instanță sau înregistrate într-una din procedurile expuse anterior au forță executorie în alte state membre ale UE.

Ultima actualizare: 17/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.