Medierea

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

Autoritățile competente să primească cereri în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (2) din directivă sunt următoarele, astfel cum se prevede la articolul 68a din Legea nr. 97/1963 privind dreptul internațional privat și normele de procedură, astfel cum a fost modificată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în legea respectivă:

(a) Curtea Regională din Bratislava (Krajský súd v Bratislave) în materie matrimonială, cauzele privind stabilirea filiației și cazurile de adopție a copiilor;

(b) instanța districtuală competentă de la locul de reședință al copilului sau, în lipsă, instanța districtuală în a cărei arie de competență se află locul în care locuiește actualmente copilul. Dacă nu există o astfel de instanță, în cauzele referitoare la încredințare sau dreptul de vizită autoritatea competentă este Tribunalul municipal Bratislava II (Mestský súd Bratislava II);

(c) instanța competentă să dispună executarea unei hotărâri sau să emită autorizarea de executare [Tribunalul districtual Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica)], dacă aceasta nu este competentă în temeiul literei (b). În cazul hotărârilor care nu necesită executare, autoritatea competentă este instanța ordinară a persoanei față de care trebuie recunoscută hotărârea; dacă nu există o astfel de instanță, autoritatea competentă este Tribunalul districtual Trnava (Okresný súd Trnava).

Ultima actualizare: 09/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.