Medierea

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Mediere


*mențiuni obligatorii

Articolul 10 - informații referitoare la instanțele sau autoritățile competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Autoritățile competente să primească cereri în temeiul articolului 6 alineatele (1) și (2) din directivă sunt următoarele, astfel cum se prevede la articolul 68a din Legea nr. 97/1963 privind dreptul internațional privat și normele de procedură, astfel cum a fost modificată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în lege:

(a) în materie matrimonială - Krajský súd v Bratislave (Curtea Regională din Bratislava);

(b) instanța districtuală competentă de la locul de reședință al copilului sau, în lipsă, instanța districtuală în a cărei arie de competență se află reședința actuală a copilului. În lipsă, autoritatea competentă în materie de încredințare a minorilor sau de drept de vizită este Okresný súd Bratislava I (instanța districtuală Bratislava I);

(c) instanța competentă să dispună executarea unei hotărâri sau să emită autorizarea de executare, dacă aceasta nu este competentă în temeiul literei (b). În cazul hotărârilor care nu necesită executare, autoritatea competentă este instanța ordinară a persoanei față de care trebuie recunoscută hotărârea; în caz contrar, autoritatea competentă este Tribunalul districtual Trnava.

Ultima actualizare: 25/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.