Medierea

Informații furnizate de statele membre cu privire la Directiva 2008/52/CE

Informații generale

Obiectivul Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială este de a facilita accesul la soluţionarea alternativă a litigiilor şi de a promova soluţionarea pe cale amiabilă a acestora prin încurajarea utilizării medierii şi asigurarea unei relaţii echilibrate între mediere şi procedurile judiciare.

Autorităţile competente în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din directivă sunt cele competente să primească cereri prin care se solicită dobândirea caracterului executoriu al conţinutului acordului scris rezultat în urma medierii.

Directiva se aplică tuturor statelor membre al Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea directivei.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Link relevant

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.