Mediacija

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

„Sodni organi“, pristojni za izvršitev dogovora, doseženega v mediaciji, so: mirovni sodnik, sodnik policijskega sodišča, sodišče prve stopnje, gospodarsko sodišče, delovno sodišče, prizivno sodišče, višje delovno sodišče ter predsednik sodišča v primeru skrajšanega postopka.

Edini „drugi organ“, ki lahko po potrebi izvrši dogovor, dosežen v mediaciji, je notar (na podlagi člena 19(1) Zakona o notariatu z dne 16. marca 1803).

Zadnja posodobitev: 17/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.