Mediacija

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

V Republiki Hrvaški so za sprejemanje zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) pristojni naslednji organi:

– v zadevah iz stvarne pristojnosti gospodarskih sodišč:

Gospodarsko sodišče v Zagrebu

Amruševa 2/2 (vhod s Petrinjske ulice 8)

10000 Zagreb

Telefon: +385 14897222

Telefaks: +385 14920871

e-naslov: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

spletišče: https://sudovi.hr/hr/tszg

– v ostalih zadevah:

Županijsko sodišče v Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Telefon: +385 14801111

Telefaks: +385 14920260

e-naslov: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

spletišče: https://sudovi.hr/hr/zszg

Zadnja posodobitev: 15/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.