Mediacija

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Organi, ki so v Češki republiki pristojni za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive:

– vsa okrajna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsa okrožna sodišča v zadevah, v katerih bi bila ta sodišča po nacionalnem procesnem pravu stvarno pristojna,
– vsi notarji.

Zadnja posodobitev: 11/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.