Mediacija

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Nacionalna zakonodaja PDF (312 Kb) el


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Za sprejem zahtev v skladu s členom 6(1) in (2) Direktive je pristojno tajništvo sodišča prve stopnje s sodnikom posameznikom (Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου), v okrožju katerega je potekala mediacija.

Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.