Mediacija

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Mediacija


*obvezen vnos

Člen 10 – Informacije o pristojnih sodiščih in organih

Pristojna sodišča v Španiji so: sodišče, ki je potrdilo dogovor, kadar se izvršitev dogovorov, doseženih v mediaciji, začne med postopkom, v primerih dogovorov, sklenjenih po koncu postopka mediacije, pa sodišča prve stopnje, na območju katerih je dogovor, dosežen v mediaciji, podpisan.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.