Medling

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Medling


*obligatoriskt

Artikel 10 – Information om behöriga domstolar eller myndigheter

I Kroatien är följande instanser behöriga att ta emot en begäran i enlighet med artikel 6.1 och 6.2:

- I mål där handelsdomstolarna har materiell behörighet:

Zagrebs handelsdomstol (Trgovački sud u Zagrebu)

Amruševa 2/2 (ingång från Petrinjska ulica 8)

10000 Zagreb

Tfn: + 385 1 4897 222

Fax: +385 1 4920 871

E-post: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webbplats: https://sudovi.hr/hr/tszg

- i alla övriga mål:

Zagrebs regiondomstol (Županijski sud u Zagrebu)

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Tfn: +385 1 4801 111

Fax: +385 1 4920 260

E-post: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Webbplats: https://sudovi.hr/hr/zszg

Senaste uppdatering: 15/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.