Védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Az egyik uniós tagállamban kibocsátott védelmi határozatok egy másik tagállamban is érvényesíthetők

A védelmi intézkedések folyamatos igénybevételéhez való jog másik tagállamba költözés esetén

Ahhoz, hogy Ön sértettként (különösen a kapcsolati erőszak és a zaklatás különböző formáinak sértettjeként) hatékony védelemben részesüljön az erőszakkal és a zaklatással szemben, a nemzeti hatóságok gyakran védelmi intézkedéseket (távoltartó határozatot, pergátló végzést vagy hasonló védelmi határozatot) biztosíthatnak az Ön számára, amelyek segítenek megelőzni az elkövető általi további agressziót vagy újabb támadást. Amennyiben egy tagállamban Önre vonatkozóan ilyen védelmi határozatot hoztak, feltehetően Ön azt akkor is igénybe szeretné venni, ha másik tagállamba költözik vagy utazik. Ennek érdekében az Unió a védelmi intézkedések kölcsönös elismerését szolgáló mechanizmust léptetett életbe.

A nemzeti védelmi intézkedések polgári, büntető- vagy igazgatási jogi jellegűek lehetnek, továbbá időtartamuk, hatályuk és elfogadási eljárásuk tagállamonként eltérő. Mivel az uniós jogban a polgári jogi intézkedések és a büntetőjogi intézkedések kölcsönös elismerésének jogalapja más, két külön eszközt kellett létrehozni az Unión belüli védelmi intézkedések három leggyakoribb fajtája elismerésének biztosítására. Az irányelv és a rendelet által szabályozott védelmi határozatok olyan helyzetekre vonatkoznak, amelyekben Ön egy bűntett sértettjeként – vagy potenciális sértettjeként – igénybe veheti az arra vonatkozó tilalmat vagy szabályozást, hogy a veszélyeztető személy bizonyos helyekre belépjen, Önnel kapcsolatba lépjen vagy Önt megközelítse.

 • Az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv a büntetőügyekben hozott védelmi intézkedések tagállamok közötti elismerését lehetővé tevő mechanizmust hoz létre.
  Ha az Ön részére valamely tagállamban büntetőügyben védelmi határozatot bocsátottak ki, úgy európai védelmi határozatot kérhet.
  Egyszerűsített és gyorsított eljárást követően a védelmet az azon tagállam által elfogadott új védelmi intézkedés révén kell biztosítani, amelybe Ön utazik vagy költözik.
  A tagállamok 2015. január 11-ig átültetik az irányelv rendelkezéseit a nemzeti jogba.
 • A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU rendelet a polgári ügyekben kibocsátott védelmi határozatok tagállamok közötti közvetlen elismerését lehetővé tevő mechanizmust hoz létre.
  Amennyiben tehát az Ön részére a lakóhelye szerinti tagállamban polgári ügyben bocsátottak ki védelmi határozatot, úgy erre közvetlenül hivatkozhat egy másik tagállamban a jogait igazoló tanúsítvány beszerzésével és az érintett hatóságoknak való bemutatásával.
  A rendelet 2015. január 11-től alkalmazandó.

Nemrégiben tették közzé az európai védelmi határozathoz kapcsolódóan az Európai Unió Daphné programja által társfinanszírozott két projekt eredményeit:

 1. A „POEMS” projekt, valamint annak zárójelentése és ajánlásai az országos adatlapokkal együtt elérhetőek. A projekt elsősorban a következőkre irányult: a védelmi határozattal kapcsolatos jogszabályok feltérképezése 27 uniós tagállamban, az e területre vonatkozó jogszabályok szintjének és gyakorlati hatásának felmérése, valamint az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv és a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU rendelet alkalmazása.
 2. Rendelkezésre áll az „Epogender” projekt és annak kézikönyvei, így többek között az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv által érintett tagállamok jogszabályainak és gyakorlatának elemzése a nemi alapú erőszak áldozataira vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében.

E kiadványok az Európai Unió Daphné programjának pénzügyi támogatásával készültek. A kiadványok tartalma a szerzők kizárólagos felelőssége, és semmiképpen sem lehet azokat úgy tekinteni, mintha az Európai Bizottság nézeteit képviselnék.

A kiadványok az irányelv hatékony átültetéséhez való hasznos mutatókat, valamint a nemzeti jogszabályokra vonatkozó olyan információkat tartalmaznak, amelyek segítségül szolgálhatnak a szakemberek számára.

Utolsó frissítés: 08/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.