Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas

Vienoje ES šalyje išduoti apsaugos orderiai gali būti toliau vykdomi kitoje ES šalyje.

Teisė toliau naudotis apsaugos priemonėmis persikeliant į kitą valstybę narę

Siekdamos veiksmingai jus apsaugoti kaip nuo smurto ir priekabiavimo (visų pirma nuo įvairių formų smurto šeimoje ir persekiojimo) nukentėjusį asmenį, nacionalinės valdžios institucijos jūsų atžvilgiu dažnai gali nustatyti konkrečias priemones (apribojančią teismo nutartį, įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ar panašią apsaugos priemonę), kurios padeda užkirsti kelią tolesnei nusikalstamą veiką padariusio asmens agresijai ar užpuolimui. Jei jums buvo paskirta apsaugos priemonė valstybėje narėje, tikriausiai norėsite šia apsauga toliau naudotis persikėlę gyventi arba keliaudami į kitą valstybę narę. Šiuo tikslu ES įdiegtas apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo mechanizmas.

Nacionalinės apsaugos priemonės gali būti civilinės, baudžiamosios arba administracinės teisės pobūdžio, o jų trukmė, aprėptis ir priėmimo procedūros skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Siekiant užtikrinti trijų dažniausiai pasitaikančių rūšių apsaugos priemonių judėjimą Europos Sąjungoje, reikėjo priimti du atskirus teisės aktus, kadangi ES teisėje egzistuoja skirtingi teisiniai pagrindai dėl civilinės teisės priemonių ir baudžiamosios teisės priemonių tarpusavio pripažinimo. Direktyvoje ir reglamente numatytos apsaugos priemonės yra susijusios su atvejais, kai siekiant apsaugoti jus, kaip nuo nusikaltimo nukentėjusį ar galintį nukentėti asmenį, pavojų keliančiam asmeniui būtų taikomas draudimas arba apribojimas lankytis tam tikrose vietose, su jumis susisiekti arba prie jūsų prisiartinti.

 • Direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės pripažįsta viena kitos baudžiamosios teisės principais grindžiamas apsaugos priemones.
  Jeigu jums taikoma apsaugos priemonė baudžiamosiose bylose, išduota vienoje valstybėje narėje, galite reikalauti Europos apsaugos orderio.
  Pagal supaprastintą ir pagreitintą procedūrą apsauga turėtų būti suteikta valstybei narei, į kurią keliausite arba į kurią persikelsite, priimant naują apsaugos priemonę.
  Valstybės narės direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelia iki 2015 m. sausio 11 d.
 • Reglamentu (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose nustatytas mechanizmas, pagal kurį valstybės narės tiesiogiai pripažįsta viena kitos civilinės teisės principais grindžiamas apsaugos priemones.
  Taigi, jeigu jūs naudojatės civilinės teisės apsaugos priemone, suteikta jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje, galite tokios pačios apsaugos reikalauti kitose valstybėse narėse gavę pažymą, kurioje nustatytos jūsų teisės, ir ją pateikę atitinkamoms valdžios institucijoms.
  Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. sausio 11 d..

Neseniai paskelbti dviejų projektų, susijusių su Europos apsaugos orderiu, bendrai finansuotų Europos Sąjungos programos „Daphne“ lėšomis, rezultatai:

 1. informacija apie projektą „POEMS“, jo Galutinė ataskaita ir Rekomendacijos pateikti kartu su Šalių informacija. Projekte daugiausia dėmesio skirta 27 ES valstybių narių apsaugos priemonių teisės aktų tyrimui, šios srities teisės aktų lygmens ir praktinio poveikio vertinimui ir Direktyvos 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio bei Reglamento Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose veikimui;
 2. pateikta informacija apie projektą „Epogender“, įgyvendinant projektą parengti vadovai ir valstybių narių, kurioms turi įtakos Direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio, susijusi su apsaugos priemonėmis, skirtomis smurto dėl lyties aukoms, teisės aktų ir praktikos lyginamoji analizė.

Šie leidiniai buvo finansuojami Europos Sąjungos programos „Daphne“ lėšomis. Už šių leidinių turinį atsako tik autoriai ir jis jokiu būdu neatspindi Europos Komisijos nuomonės.

Leidiniuose pateikti naudingi kriterijai, padedantys veiksmingai perkelti direktyvą į nacionalinę teisę, ir pateikiama informacija apie nacionalinės teisės aktus, galinti praversti specialistams.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.