Zaštita od nasilja i zlostavljanja

Sve zaštitne mjere (zabrana pristupa, nalog za udaljavanje ili slični nalozi za zaštitu) koje donosi nacionalni sud mogu se izvršiti u drugoj državi članici EU-a.

Pravo na nastavak primjene zaštitnih mjera u slučaju selidbe u drugu državu članicu

Kako bi vas kao žrtvu (osobito žrtvu različitih oblika obiteljskog nasilja i uhođenja) učinkovito zaštitila od nasilja i zlostavljanja, nacionalna tijela vlasti često mogu odobriti posebne mjere (zabranu pristupa, nalog za udaljavanje ili slične naloge za zaštitu) kojima se pomaže u sprječavanju počinitelja da ponove agresiju ili napad. Ako vam je odobrena zaštitna mjera u jednoj državi članici, možda se želite koristiti tom zaštitom u slučaju selidbe ili putovanja u drugu državu članicu. U tu svrhu, EU je uspostavio mehanizam uzajamnog priznavanja zaštitnih mjera.

Nacionalne zaštitne mjere mogu biti odobrene na temelju građanskog, kaznenog ili upravnog prava te se njihovo trajanje, opseg i postupak odobravanja mogu razlikovati među državama članicama. Zbog različitih pravnih osnova u zakonodavstvu EU-a za uzajamno priznavanje građanskopravnih i kaznenopravnih mjera bilo je potrebno uspostaviti dva odvojena instrumenta za osiguravanje izvješćivanja o trima najčešćim zaštitnim mjerama unutar EU-a. Zaštitne mjere obuhvaćene Direktivom i Uredbom tiču se situacija u kojima se vi kao žrtva ili moguća žrtva zločina koristite zabranom kontaktiranja, prilaženja ili ograničavanja narušavanja određenog prostora od osobe koja predstavlja prijetnju.

Uredbom (EU) br. 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima uspostavlja se mehanizam kojim se omogućuje izravno priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao građanskopravne mjere među državama članicama.

Stoga ako ste korisnik građanskopravne zaštitne mjere izdane u državi članici u kojoj imate boravište, možete se izravno pozvati na nju u drugim državama članicama tako da nadležnim tijelima predočite potvrdu kojom se potvrđuju vaša prava.

Ta se Uredba primjenjuje od 11. siječnja 2015.

No, ako ste korisnik kaznenopravne zaštitne mjere izdane u jednoj državi članici, možete zatražiti europski nalog za zaštitu na temelju Direktive 2011/99/EU o europskom nalogu za zaštitu kojom se uspostavlja mehanizam kojim se omogućuje priznavanje naloga za zaštitu izdanih kao kaznenopravne mjere među državama članicama.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.