Protecție împotriva violenței și hărțuirii

Măsurile de protecție (ordin de restricție, de părăsire a locuinței de către agresor sau orice ordin de protecție similar) acordate de o instanță națională pot fi executate într-o altă țară din UE.

Dreptul unei persoane de a continua să beneficieze de măsuri de protecție atunci când se stabilește în alt stat membru

Pentru a vă proteja în mod eficace ca victimă (în special ca victimă a diferitelor forme de violență în familie și de hărțuire) împotriva unor acte de violență și hărțuire, autoritățile naționale pot să întreprindă deseori măsuri specifice (un ordin de restricție, de interdicție sau un ordin similar de protecție), menite să contribuie la prevenirea altor acte de agresiune sau a unor atacuri suplimentare săvârșite de autorul infracțiunii. În cazul în care ați obținut un ordin de protecție într-un stat membru, este de dorit să beneficiați în continuare de protecția obținută atunci când vă stabiliți sau călătoriți într-un alt stat membru. În acest scop, UE a instituit un mecanism pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție.

Măsurile naționale de protecție pot fi de natură civilă, penală sau administrativă, iar durata, domeniul de aplicare și procedurile de adoptare aferente acestora variază de la un stat membru la altul. Din cauză că există temeiuri juridice distincte în cadrul legislației UE pentru recunoașterea reciprocă a măsurilor de drept civil și de drept penal, au fost necesare două instrumente pentru a asigura circulația în UE a celor mai comune trei tipuri de măsuri de protecție. Ordinele de protecție prevăzute de directivă și de regulament vizează situațiile în care dumneavoastră beneficiați, ca victimă sau potențială victimă a unei infracțiuni, de măsuri de interdicție sau de reglementare, impuse persoanei care reprezintă o amenințare la adresa dumneavoastră, de a intra în anumite locuri, de a lua legătura cu dumneavoastră sau de a vă aborda.

Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă instituie un mecanism care permite recunoașterea directă între statele membre a ordinelor de protecție emise ca măsuri de drept civil.

Prin urmare, în cazul în care beneficiați de un ordin de protecție de drept civil emis în statul membru în care vă aveți reședința, îl puteți invoca în mod direct în alte state membre, prin obținerea unui certificat și prin prezentarea acestuia autorităților competente responsabile de certificarea drepturilor dumneavoastră.

Regulamentul se aplică începând cu 11 ianuarie 2015.

Cu toate acestea, în cazul în care beneficiați de un ordin de protecție în materie penală emis într-un stat membru, puteți să solicitați un ordin european de protecție pe baza Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție, care instituie un mecanism menit să permită recunoașterea reciprocă între statele membre a ordinelor de protecție emise ca măsuri de drept penal.

Ultima actualizare: 06/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.