Package Travel Directive (2015/2302) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

Nalezeno: 5 dokumenty, zobrazeno vše  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Constitutional Court, Judgement IV.ÚS 3355/21
Constitutional Court, Judgement IV.ÚS 3355/21 N/A Article 12" Jiné" 25/01/0202
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5 Article 14
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 21/01/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019 N/A Chapter 2, Article 5 Article 14" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 21/01/2020
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 152/2021
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 152/2021
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 13 Article 14
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 26/05/2021
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 152/2021 N/A Article 13 Article 14" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 26/05/2021
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1809/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1809/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 13 Article 14
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 20/07/2021
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1809/2020 N/A Article 13 Article 14" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 20/07/2021
 • Constitutional Court, Judgement III.ÚS 1738/21
Constitutional Court, Judgement III.ÚS 1738/21 N/A Article 12 Article 5 Article 7" Jiné" 17/08/2021

Nalezeno: 5 dokumenty, zobrazeno vše  pro „případy“


Právní nauka

Nalezeno: 3 dokumenty, zobrazeno vše  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
Ke slučitelnosti „Lex Voucher" s právem EU. Jurisprudence. Wolter Kluwer 3. Pp. 40-43 The compatibility of "Lex Voucher" with EU Law. KRÁL, R. 01/01/1970
Pobytová taxa v konečné ceně zájezdu. Soukromé právo. Wolters Kluwer. Pp.15-20. Tourist tax in the final price of the travel package. VEVERKOVÁ, S. 01/01/1970
POUŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK V CESTOVNÍM RUCHU. Obchodní právo. Wolters Kluwer. No. 2. pp. 34 APPLICATION OF GENERAL BUSINESS CONDITIONS IN TOURISM. VACUŠKA, L. 01/01/1970

Nalezeno: 3 dokumenty, zobrazeno vše  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.