Paġna Ma Nstabitx

Xi ħaġa marret ħażin


Il-paġna li tlabt ma setgħetx tinstab. Dan seta’ seħħ għax

  • il-paġna ċċaqalqet
  • il-paġna ma għadhiex teżisti

Mur fil-paġna ewlenija