Druga EU-ova i međunarodna tijela za pritužbe

Vašu pritužbu u području temeljnih prava možda mogu riješiti druga tijela.

Prije nego što se obratite međunarodnim tijelima uvijek biste trebali pokušati pronaći rješenje putem nacionalnih kanala.

Međunarodnom tijelu obratite se samo:

  • ako pitanje spada isključivo u njegovu nadležnost
  • ako nacionalni sustav ne može dati primjeren odgovor na vašu pritužbu ili
  • ako niste zadovoljni rješenjem postignutim putem nacionalnih kanala.

Prije nego što podnesete pritužbu ili zatražite pomoć od tijela navedenih u nastavku, posjetite njihove internetske stranice.

Pažljivo pročitajte internetske stranice institucija navedenih u nastavku prije nego što im, primjerice, podnesete pritužbu. Zbog njihove međunarodne prirode njihovo bi opterećenje moglo biti još veće od opterećenja nacionalnih tijela. Stoga biste, prije nego što se obratite međunarodnim tijelima, uvijek trebali pokušati pronaći rješenje putem nacionalnih kanala. Međunarodnim institucijama trebali biste se obraćati samo u sljedećim okolnostima: ako pitanje spada u isključivu nadležnost dotične međunarodne institucije; ako nacionalni sustav ne može dati primjeren odgovor na vašu pritužbu ili ako nacionalno rješenje nije zadovoljavajuće.

Europska unija

Tijelo

Podaci za kontakt

Sud Europske unije

Adresa: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg, L-2925 Luxembourg, Luksemburg

Telefon: (+352) 43031

Internetske stranice: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hr/

E-pošta: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/hr/ (obrazac za kontakt)

Napomene: Sud tumači pravo EU-a kako bi osigurao njegovu ujednačenu primjenu u svim državama članicama. Ako ste pretrpjeli štetu zbog djelovanja ili nedjelovanja države članice, institucije EU-a ili njezina osoblja, možete podnijeti pritužbu Sudu.

Europska komisija

Adresa: Europska komisija, glavni tajnik, B-1049 Bruxelles, Belgija (poštanska adresa za pritužbe)

Telefon: +800 67891011

Internetske stranice: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/help-defending-your-rights/individuals_hr

E-pošta: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_hr (obrazac za kontakt)

Napomene: Komisija predlaže i provodi propise kojima promiče opće interese EU-a te osigurava da se ti propisi pravilno primjenjuju u državama članicama EU-a. Ako smatrate da je vaša država članica nepravilno primijenila te propise, možete podnijeti pritužbu Komisiji.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Adresa: Rue Montoyer 30, 1000 Bruxelles, Belgija

Telefon: +32 22831900

Internetske stranice: https://edps.europa.eu/edps-homepage_en

E-pošta: edps@edps.europa.eu

Napomene: Europski nadzornik za zaštitu podataka nadležan je za praćenje usklađenosti institucija i tijela EU-a sa pravilima o zaštiti podataka. Ako smatrate da su država članica ili tijelo EU-a narušili vašu privatnost, možete podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Europski ombudsman

Adresa: 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg, Francuska

Telefon: +33 388172313

Internetske stranice: https://www.ombudsman.europa.eu/hr/home

E-pošta: https://www.ombudsman.europa.eu/hr/contacts (obrazac za kontakt)

Napomene: Europski ombudsman istražuje pritužbe o nepravilnostima u radu institucija i drugih tijela EU-a. Ako smatrate da je tijelo EU-a neprikladno, nepravedno, diskriminatorno ili uvredljivo postupalo prema vama, možete podnijeti pritužbu ombudsmanu.

Odbor za predstavke Europskog parlamenta

Adresa: Europski parlament, Bât. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz, B-1047 Bruxelles, Belgija

Telefon: -

Internetske stranice: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hr/home

E-pošta: peti-secretariat@ep.europa.eu

Napomene: Zadaća je Odbora za predstavke istraživati kako se provodi europsko zakonodavstvo. Ako želite podnijeti pritužbu o temi koja spada u područje prava Europske unije, možete podnijeti predstavku Odboru.

Vijeće Europe

Tijelo

Podaci za kontakt

Savjetodavni odbor Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Adresa: Tajništvo Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Vijeće Europe, Agora Building, F - 67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)3 88 41 22 96

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/minorities/home

E-pošta: https://www.coe.int/en/web/minorities/contact (obrazac za kontakt)

Napomene: Savjetodavni odbor ima ključnu ulogu u praćenju provedbe Okvirne konvencije na nacionalnoj razini. Njegova je zadaća osigurati da sve obuhvaćene države primjenjuju standarde Konvencije u područjima od interesa za pripadnike nacionalnih manjina. U tom kontekstu Savjetodavni odbor može vam dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Europski povjerenik za ljudska prava

Adresa: Vijeće Europe, Ured Povjerenika za ljudska prava, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)388413421

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

E-pošta: commissioner@coe.int

Napomene: Europski povjerenik za ljudska prava neovisna je i nepristrana izvansudska institucija čija je uloga promicati ljudska prava i njihovo poštovanje. U tom kontekstu Ured povjerenika može vam dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Odbor stručnjaka za Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima

Adresa: Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, DG II – Uprava za ljudsko dostojanstvo i ravnopravnost, Vijeće Europe, Agora Building, 1 Quai Jacoutot, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)390214466

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages

E-pošta: minlang.secretariat@coe.int

Napomene: Odbor stručnjaka prati provedbu Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. Njegova je uloga istraživati stvarno stanje regionalnih ili manjinskih jezika u svakoj državi stranci. U tom kontekstu Odbor vam može dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Odbor potpisnica Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (Odbor za Konvenciju iz Lanzarotea)

Adresa: Odsjek za prava djece, DG II – Glavna uprava za demokraciju, Vijeće Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: -

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention

E-pošta: lanzarote.committee@coe.int

Napomene: Odbor potpisnica prati provedbu Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Odbor pomaže u prikupljanju, analizi i razmjeni informacija, iskustava i dobre prakse između država kako bi poboljšao njihove sposobnosti sprečavanja i suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece. U tom kontekstu Odbor vam može dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Odbor za socijalna prava iz Europske socijalne povelje

Adresa: Odjel za Europsku socijalnu povelju, Glavna uprava za ljudska prava i vladavinu prava, Vijeće Europe, 1, Quai Jacoutot, F – 67075 Strasbourg Cedex

Telefon: +33 (0)390214961

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter

E-pošta: social.charter@coe.int

Napomene: Prava zajamčena Poveljom odnose se na aspekte svakodnevnog života pojedinaca kao što su stanovanje, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, pravna i socijalna zaštita, slobodno kretanje osoba i nediskriminacija. Odbor za socijalna prava utvrđuje jesu li nacionalno pravo i praksa država potpisnica usklađeni s Poveljom i u tom kontekstu može vam dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Europska komisija protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI)

Adresa: Tajništvo ECRI-ja, Vijeće Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)390214662

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/home

E-pošta: ecri@coe.int

Napomene: Komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti povjerena je zadaća suzbijanja rasizma, diskriminacije na temelju rase, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Europi sa stajališta zaštite ljudskih prava. U tom kontekstu Komisija vam može dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Europska komisija za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija)

Adresa: Tajništvo Venecijanske komisije, Vijeće Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 388412067

Internetske stranice: https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?lang=en

E-pošta: venice@coe.int

Napomene: Uloga je Venecijanske komisije pružati pravne savjete svojim državama članicama u pogledu ustavnih pitanja te posebice pomoći državama koje žele uskladiti svoje pravne i institucijske strukture s europskim standardima i međunarodnim iskustvom u području demokracije, ljudskih prava i vladavine prava. U tom kontekstu Venecijanska komisija može vam dati informacije, ali ne može postupati na temelju pritužbi pojedinaca.

Europska komisija za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ)

Adresa: Glavna uprava za ljudska prava i vladavinu prava, Odsjek za neovisnost i učinkovitost pravosuđa, Vijeće Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)388413554

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/cepej/home

E-pošta: cepej@coe.int

Napomene: Cilj je CEPEJ-a poboljšati učinkovitosti i rad pravosuđa u državama članicama. U tom kontekstu Komisija za učinkovitost pravosuđa može vam dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Europski odbor za sprečavanje mučenja

Adresa: Vijeće Europe, Tajništvo Odbora za sprečavanje mučenja, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 388413939

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/cpt/home

E-pošta: cptdoc@coe.int

Napomene: Europski odbor za sprečavanje mučenja organizira posjete lokacijama za zadržavanje kako bi ocijenio kako se postupa s osobama lišenima slobode. Odbor ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca, ali može ocijeniti obavijesti pojedinaca i odlučiti hoće li djelovati na temelju tih obavijesti.

Europski sud za ljudska prava

Adresa: Europski sud za ljudska prava, Vijeće Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)388412018

Internetske stranice: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

E-pošta: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c= (obrazac za kontakt)

Napomene: Europski sud za ljudska prava štiti ljudska prava kako su utvrđena u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Ako smatrate da su vaša prava povrijeđena djelovanjem ili nedjelovanjem države koja je stranka te konvencije, možete podnijeti pritužbu Sudu.

Skupina stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA)

Adresa: Konvencija o suzbijanju trgovanja ljudima (GRETA i odbor stranaka), Vijeće Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, Francuska

Telefon: +33 (0)390215254

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking

E-pošta: Trafficking@coe.int

Napomene: Skupina stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA) nadležna je za praćenje provedbe Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima u državama potpisnicama. U tom kontekstu GRETA vam može dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

Skupina stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Adresa: Odsjek za nasilje nad ženama, Odjel za ravnopravnost i ljudsko dostojanstvo, Vijeće Europe, F-67075 Strasbourg

Telefaks: +33 (0)390215648

Internetske stranice: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

E-pošta: conventionviolence@coe.int

Napomene: Skupina stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) neovisno je stručno tijelo koje prati provedbu Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) u državama potpisnicama. U tom kontekstu GREVIO vam može dati informacije, ali ne može djelovati na temelju pritužbi pojedinaca.

 

Ujedinjeni narodi

Tijelo

Podaci za kontakt

Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava (CESCR)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava (CESCR) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor za ukidanje rasne diskriminacije (CERD)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za ukidanje rasne diskriminacije (CERD) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor za prisilne nestanke (CED)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za prisilne nestanke (CED) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor za prava djeteta (CRC)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za prava djeteta (CRC) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o pravima djeteta i

Fakultativnog protokola o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (OPSC) i Fakultativnog protokola glede uključivanja djece u oružane sukobe (OPAC) u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor za prava osoba s invaliditetom (CRPD)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za prava osoba s invaliditetom (CRPD) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor protiv mučenja (CAT)

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetske stranice: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor protiv mučenja (CAT) tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Konvencijom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Odbor za ljudska prava

Adresa: Odsjek za predstavke, Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179022

Internetska stranica:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx

E-pošta: petitions@ohchr.org

Napomene: Odbor za ljudska prava tijelo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u državama potpisnicama. Ako smatrate da vam je država potpisnica povrijedila neko od prava utvrđenih Paktom, možete podnijeti pritužbu Odboru. Pritužbu možete podnijeti samo protiv države koja priznaje nadležnost Odbora za razmatranje pritužbi pojedinaca.

Vijeće za ljudska prava

Adresa: Odsjek za posebne postupke, OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Švicarska

Telefaks: +41 229179006

Internetske stranice:http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/communications.htm

E-pošta: urgent-action@ohchr.org, SPBInfo@ohchr.org

Napomene: Odsjek za posebne postupke Vijeća za ljudska prava sastavljen je od neovisnih stručnjaka za ljudska prava s mandatima za izvješćivanje i savjetovanje o ljudskim pravima s naglaskom na određene teme ili zemlje. Ako smatrate da je država potpisnica povrijedila vaša građanska, politička, kulturna, ekonomska ili socijalna prava, možete podnijeti pritužbu nadležnom stručnjaku.

Posljednji put ažurirano: 29/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.