Formuláře veřejných listin


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení (EU) 2016/1191.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 usiluje o snažší pohyb některých veřejných listin mezi členskými státy.

Vztahuje se na veřejné listiny vydané orgány členského státu, které musí být předloženy orgánům jiného členského státu. Nařízení ruší požadavek apostily a zjednodušuje formální požadavky týkající se ověřených kopií a překladů.

Nařízení rovněž zavádí volitelné vícejazyčné standardní formuláře v 11 oblastech, které umožňují vyhnout se požadavkům na překlad. Formuláře se použijí v jiném členském státě jako překladatelská pomůcka připojená k veřejné listěně.

Další informace naleznete na stránce věnované veřejným listinám.

Smyslem vícejazyčného standardního formuláře je umožnit přijímacímu orgánu porozumět veřejné listině, která je vyhotovena v jazyce, jenž není přijímán přijímající zemí EU. Přijímající standardní formulář musí být vždy vydán a podepsán orgánem země EU, ve které byla vyřejná listina vydána. Občané mohou žádat orgán země EU, který veřejnou listinu vydal (nebo jiný příslušný orgán v této zemi EU), aby vyhotovil vícejazyčný standardní formulář, který bude přiložen k veřejné listině.
Vícejazyčné standardní formuláře nejsou určeny k tomu, aby si je občané stahovali z portálu e-justice a vyplňovali. Formuláře níže jsou určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům.

Otázku týkající se vícejazyčných standardních formulářů najdete zde.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2022 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

 • PŘÍLOHA I - NAROZENÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
 • PŘÍLOHA II - POTVRZENÍ O ŽITÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
 • PŘÍLOHA III - ÚMRTÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
 • PŘÍLOHA IV - MANŽELSTVÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)