Formuláře veřejných listin


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení (EU) 2016/1191.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 usiluje o snažší pohyb některých veřejných listin mezi členskými státy.

Vztahuje se na veřejné listiny vydané orgány členského státu, které musí být předloženy orgánům jiného členského státu. Nařízení ruší požadavek apostily a zjednodušuje formální požadavky týkající se ověřených kopií a překladů.

Nařízení rovněž zavádí volitelné vícejazyčné standardní formuláře v 11 oblastech, které umožňují vyhnout se požadavkům na překlad. Formuláře se použijí v jiném členském státě jako překladatelská pomůcka připojená k veřejné listěně.

Další informace naleznete na stránce věnované veřejným listinám.

Smyslem vícejazyčného standardního formuláře je umožnit přijímacímu orgánu porozumět veřejné listině, která je vyhotovena v jazyce, jenž není přijímán přijímající zemí EU. Přijímající standardní formulář musí být vždy vydán a podepsán orgánem země EU, ve které byla vyřejná listina vydána. Občané mohou žádat orgán země EU, který veřejnou listinu vydal (nebo jiný příslušný orgán v této zemi EU), aby vyhotovil vícejazyčný standardní formulář, který bude přiložen k veřejné listině.
Vícejazyčné standardní formuláře nejsou určeny k tomu, aby si je občané stahovali z portálu e-justice a vyplňovali. Formuláře níže jsou určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům.

Otázku týkající se vícejazyčných standardních formulářů najdete zde.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • PŘÍLOHA I - NAROZENÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
 • PŘÍLOHA II - POTVRZENÍ O ŽITÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
 • PŘÍLOHA III - ÚMRTÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
 • PŘÍLOHA IV - MANŽELSTVÍ
  • v jazyce: 
   Stáhnout formulář v editovatelném formátu PDF od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)
  • Poslat formulář v editovatelném formátu PDF e-mailem od vydávajícího členského státu (Zvolte členský stát) v jazyce vydávajícího členského státu (Zvolte jazyk) a v jazyce přijímajícího členského státu (Zvolte jazyk)