Formularer til offentlige dokumenter


Nationale oplysninger og onlineformularer i relation til forordning (EU) 2016/1191.


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1191 af 6. juli 2016 om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 har til formål at forenkle rundsendelsen af visse offentlige dokumenter mellem medlemsstaterne.

Den finder anvendelse på dokumenter, der er udstedt af en medlemsstats myndigheder, og som skal forelægges en anden medlemsstats myndigheder. Ved forordningen afskaffes apostillekravet, og formaliteterne med hensyn til bekræftede kopier og oversættelser forenkles.

Der indføres desuden valgfrie flersprogede standardformularer på 11 områder for at undgå kravene om oversættelse. Disse formularer kan vedlægges det offentlige dokument som oversættelseshjælp i en anden medlemsstat.

For yderligere oplysninger henvises til vores side om offentlige dokumenter.

Den flersproglige standardformular udgør en oversættelseshjælp for den modtagende myndighed, således at myndigheden kan forstå et offentligt dokument på et sprog, der ikke accepteres i det modtagende EU-land. Den myndighed i et EU-land, hvor et offentligt dokument udstedes, skal altid udstede en flersproglig standardformular. Borgerne kan anmode den myndighed i et EU-land, der udsteder offentlige dokumenter (eller en anden kompetent myndighed i det pågældende EU-land) om at udstede en flersproglig standardformular, som skal ledsage det offentlige dokument.
Flersproglige standardformularer skal ikke downloades fra e-justiceportalen og udfyldes af borgerne. Nedenstående formularer er kun til brug for godkendte nationale myndigheder.

Du finder en liste med spørgsmål og svar om flersprogede standardformularer her.

Du kan udfylde disse formularer online ved at klikke på et af linkene nedenfor. Hvis du allerede er begyndt at udfylde en formular og har gemt et udkast, kan du hente det ved at klikke på "Upload udkast".
Fra og med den 1. januar 2021 er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af EU. Men på det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. Indtil udgangen af 2022, kan man fortsat vælge Det Forenede Kongerige i de (dynamiske) onlineformularer, der anvendes til disse sager. En undtagelse fra denne regel gælder for formularer til offentlige dokumenter, hvor Det Forenede Kongerige ikke kan vælges.

 • BILAG I - FØDSEL
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
 • BILAG II - HVORVIDT EN PERSON ER I LIVE
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
 • BILAG III - DØD
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
 • BILAG IV - ÆGTESKAB
  • på 
   Download den redigerbare PDF-formular fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)
  • Send den redigerbare PDF-formular pr. e-mail fra udstedende medlemsland (Vælg medlemsstat) på det udstedende EU-lands sprog (Vælg sprog) og det modtagende EU-lands sprog (Vælg sprog)