Avalike dokumentide vormid


Määrust (EL) 2016/1191 puudutav liikmesriikide teave ja asjaomased veebivormid.


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta määrus (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, on vastu võetud selleks, et lihtsustada teatavate avalike dokumentide ringlust liikmesriikide vahel.

Määrust kohaldatakse selliste avalike dokumentide suhtes, mille on välja andnud ühe liikmesriigi ametiasutus ja mis tuleb esitada teise liikmesriigi ametiasutusele. Määrusega on kaotatud apostilli lisamise nõue ning lihtsustatud kinnitatud ärakirjade ja tõlgetega seotud ametlikke nõudeid.

Samuti on määrusega 11 valdkonnas kasutusele võetud mitmekeelsed standardvormid, et vältida tõlkimise vajadust. Vormid lisatakse teises liikmesriigis esitatavale avalikule dokumendile tõlkimisabivahendiks.

Lisateavet saab avalikke dokumente käsitlevalt veebisaidilt.

Mitmekeelne standardvorm on tõlkimisabivahend, mille eesmärk on aidata vastuvõtval ametiasutusel aru saada avalikust dokumendist, mis ei ole koostatud vastuvõtva ELi riigi aktsepteeritavas keeles. Mitmekeelse standardvormi peab alati välja andma ja allkirjastama avaliku dokumendi välja andnud ELi riigi ametiasutus. Kodanikud võivad taotleda, et avalikku dokumenti välja andev ELi riigi ametiasutus (või selle ELi riigi muu pädev ametiasutus) annaks välja avalikule dokumendile lisatava mitmekeelse standardvormi.
Kodanikud ei saa mitmekeelseid standardvorme e-õiguskeskkonna portaalist alla laadida ega neid ise täita. Alltoodud vormid on mõeldud kasutamiseks üksnes liikmesriikide volitatud asutustele.

Korduma kippuvad küsimused mitmekeelsete avalike dokumentide vormide kohta leiate siit.

 • I LISA - SÜND
  • järgmises keeles: 
   Laadige alla redigeeritav PDF-vorm väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
  • Saatke redigeeritav PDF-vorm e-postiga väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
 • II LISA - ELUSOLEK
  • järgmises keeles: 
   Laadige alla redigeeritav PDF-vorm väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
  • Saatke redigeeritav PDF-vorm e-postiga väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
 • III LISA - SURM
  • järgmises keeles: 
   Laadige alla redigeeritav PDF-vorm väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
  • Saatke redigeeritav PDF-vorm e-postiga väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
 • IV LISA - ABIELU
  • järgmises keeles: 
   Laadige alla redigeeritav PDF-vorm väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)
  • Saatke redigeeritav PDF-vorm e-postiga väljaandvalt liikmesriigilt (Vali liikmesriik) väljaandva liikmesriigi keeles (Vali keel) vastuvõtva liikmesriigi keeles (Vali keel)