Yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet


Asetusta (EU) 2016/1191 koskevat kansalliset tiedot ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä jäsenvaltioiden välillä on pyritty yksinkertaistamaan antamalla 6. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1191 kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta.

Asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden myöntämiin yleisiin asiakirjoihin, jotka on esitettävä toisen jäsenvaltion viranomaisille. Asetuksella poistetaan apostille-todistusta koskeva vaatimus ja yksinkertaistaan vaatimuksia, jotka koskevat oikeaksi todistettuja jäljennöksiä ja käännöksiä.

Lisäksi 11 alalla otetaan käyttöön valinnaiset monikieliset vakiolomakkeet, jotta voidaan välttää käännösvaatimukset. Lomakkeet liitetään käännösavuksi toisessa jäsenvaltiossa esitettäviin yleisiin asiakirjoihin.

Lisätietoja on saatavilla sivulla Yleiset asiakirjat.

Monikielinen vakiolomake on tarkoitettu avuksi vastaanottavan EU-maan viranomaiselle, jotta tämän on helpompi ymmärtää yleistä asiakirjaa, joka on laadittu muulla kuin vastaanottavan maan hyväksymällä kielellä. Monikielisen vakiolomakkeen laatii ja allekirjoittaa sen EU-maan viranomainen, jossa yleinen asiakirja on annettu. Kansalaiset voivat pyytää, että yleisen asiakirjan antava EU-maan viranomainen (tai muu kyseisen EU-maan toimivaltainen viranomainen) laatii monikielisen vakiolomakkeen liitettäväksi yleiseen asiakirjaan.
Kansalaisten ei ole tarkoitus ladata monikielistä lomaketta Euroopan oikeusportaalista ja täyttää sitä itse. Jäljempänä olevat lomakkeet on tarkoitettu ainoastaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten käyttöön.

Usein kysyttyjä kysymyksiä yleisiin asiakirjoihin liitettävistä monikielisistä vakiolomakkeista löytyy täältä.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, under the Withdrawal Agreement, EU law shall apply to and in the United Kingdom during the transition period. The United Kingdom can be selected in forms until the end of the transition period, 31 December 2020.

 • LIITE I - SYNTYMÄ
  • kieli: 
   Lataa asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
  • Tilaa sähköpostitse asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
 • LIITE II - ELOSSAOLO
  • kieli: 
   Lataa asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
  • Tilaa sähköpostitse asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
 • LIITE III - KUOLEMA
  • kieli: 
   Lataa asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
  • Tilaa sähköpostitse asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
 • LIITE IV - AVIOLIITTO
  • kieli: 
   Lataa asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)
  • Tilaa sähköpostitse asiakirjan antavan jäsenvaltion editoitava PDF-lomake (Valitse jäsenvaltio) , jossa käytetään asiakirjan antavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli) ja vastaanottavan jäsenvaltion kieltä (Valitse kieli)